KIẾN THỨC PHỤC HỒI DA NHIỄM CORTICOID, GIẢM BỚT GIAN TRUÂN Nhiễm độc Corticoid do sử dụng kem trộn ngày…