Chuột Hamster hay còn gọi là chuột hang, thuộc Bộ gặm nhấm, họ Cricetinae. Chúng được phát hiện vào năm…