Cai thuốc lá bằng các sản phẩm chuyên dụng được xem là giải pháp hữu giúp người nghiện thuốc lá bỏ thuốc hiệu quả. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm cai thuốc lá khác nhau.